UMUMA AÇIK İŞ YERLERİ İSTENİLEN BELGELER

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ

 İÇİN İSTENEN BELGELER

1.       Başvuru /Beyan Formu (eksiksiz doldurulacaktır)

2.       Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı

3.       Maliye vergi levhası fotokopisi (Şube açılışı yapılacak ise veya adres farklı ise yoklama fişi)

4.       İtfaiye Raporu ( Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alınacak)

5.       Kira sözleşmesi ve tapu fotokopisi.

            a) Kira sözleşmesi mülk sahibi adına vekâleten imzalanmış ise imzalayan kişinin vekâlet örneği.

            b) Vefat halinde veraset name ve varislerin imzası.

6.       Esnaf sicil tasdiknamesi ve Bağlı bulunduğu esnaf odası kayıt belgesi 

7.       Ustalık Belgesi (ustalık belgesi başkasının adına ise noter onaylı iş sözleşmesinin aslı)

8.       Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri

9.       İşyeri m² si, Kat planı ve Yapı kullanma izin belgesi (Belediye 8. Kat İmar arşivden alınacak)

10.   Renkli fotoğraf. (1 adet) (şahıslar için istenir, şirketler için istenmez)

11.   Nüfus Cüzdanı Örneği

12.   Adli Sicil Belgesi

13.   İkametgah belgesi

14.   Mali sorumluluk sigortası.

15.   Numarataj yazısı (Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığından alınacak )

16.   Vekâleten işlem yapanlardan vekâletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi

17.   Devir işlemlerinde noter tarafından düzenlenmiş devir sözleşmesi ile ruhsatın aslı.

18.   Dosya (yarım kapak karton)

19.   . Özel yapı şeklini gerektiren İşyerlerinden kullanım amacına uygun Yapı Kullanma İzin Belgesi (Otel, sauna, sinema, tiyatro, düğün salonu vb. işyerleri için)

20.    İşyeri açılacak yer mesken ise tüm kat maliklerinin oybirliği ile işyeri açılışına muvafakat ettiklerine dair bina karar defterinin noter onaylı örneği.

21.   ÇED raporu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED Yeterlik Belgesi  almış firmalar tarafından hazırlanır)

 

NOT: Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yer ile nargilelik tütün sunum yapacak işyerleri örgün eğitim kurumlarından, ibadethaneler, öğrenci yurtları ve dershanelerden kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. 


ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki istenen belgeler işyerinin türü ve özelliğine göre değişiklik gösterebilir.

Etimesgut Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne şahsi olarak gelip müracaat ediniz.

 

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.