GAYRİSIHHI İSTENİLEN BELGELER

II. ve III. SINIF GAYRİ SIHHİ İŞYERLERİ

 İÇİN İSTENEN BELGELER

1.       Başvuru /Beyan Formu (eksiksiz doldurulacaktır)

2.       Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı

3.       Maliye vergi levhası fotokopisi (Şube açılışı yapılacak ise veya adres farklı ise yoklama fişi)

4.       İtfaiye Raporu ( Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alınacak)

5.       Kira sözleşmesi ve tapu fotokopisi.

            a) Kira sözleşmesi mülk sahibi adına vekâleten imzalanmış ise imzalayan kişinin vekâlet örneği.

            b) Vefat halinde veraset name ve varislerin imzası.

6.       Esnaf sicil tasdiknamesi ve Bağlı bulunduğu esnaf odası kayıt belgesi 

7.       Ustalık Belgesi (ustalık belgesi başkasının adına ise noter onaylı iş sözleşmesinin aslı)

8.       Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri

9.       İşyeri m² si, Kat planı ve Yapı kullanma izin belgesi (Belediye 8. Kat İmar arşivden alınacak)

10.   Renkli fotoğraf. (1 adet) (şahıslar için istenir, şirketler için istenmez)

11.   İlaçlama sözleşmesi.(Mesul müdür diploması, Yetki belgesi)

12.   Atık yağ sözleşmesi.

13.   İş akım şeması

14.   Kapasite raporu (Bağlı bulunduğu odadan alınacak)

15.   Motor gücü raporu (KW veya HP) (Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığından alınacak )

16.   Numarataj yazısı (Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığından alınacak )

17.   Karayolları Trafik izin raporu (Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığından alınacak )

18.   Vekâleten işlem yapanlardan vekâletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi

19.   Devir işlemlerinde noter tarafından düzenlenmiş devir sözleşmesi ile ruhsatın aslı.

20. Dosya (yarım kapak karton)

ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki istenen belgeler işyerinin türü ve özelliğine göre değişiklik gösterebilir.

Etimesgut Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne şahsi olarak gelip müracaat ediniz.

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.