SIHHI İSTENİLEN BELGELER

SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

 İÇİN İSTENEN BELGELER

1.      Başvuru /Beyan Formu (eksiksiz doldurulacaktır)

2.      Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı

3.      Maliye Vergi Levhası fotokopisi (Şube açılışı yapılacak ise veya adres farklı ise yoklama fişi)

4.      İtfaiye Raporu ( Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alınacak)

5.      Kira sözleşmesi ve tapu fotokopisi.

a) Kira sözleşmesi mülk sahibi adına vekâleten imzalanmış ise imzalayan kişinin vekâlet örneği.

b) Vefat halinde veraset name ve varislerin imzası.

6.      Esnaf sicil tasdiknamesi ve Bağlı bulunduğu esnaf odası kayıt belgesi 

7.      Ustalık Belgesi (ustalık belgesi başkasının adına ise noter onaylı iş sözleşmesinin aslı)

8.      Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri

9.      İşyeri m² si, Kat planı ve Yapı kullanma izin belgesi (iskan raporu) (Belediye 8. Kat İmar arşivden alınacak)

10.  Atık yağ sözleşmesi.

11.  İlaçlama sözleşmesi. (Mesul müdür diploması, Yetki belgesi)

12.  Kan tahlilleri.(ANTİ-HBS, HBS-AG, ANTİ-HİV, VDRL, ANTİ-HVC)

13.  Renkli fotoğraf. (1 adet) (şahıslar için istenir, şirketler için istenmez)

14.  Dosya (yarım kapak karton)

15.  Numarataj yazısı (Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığından alınacak )

16.  Devir işlemlerinde noter tarafından düzenlenmiş devir sözleşmesi ile ruhsatın aslı.

17.  Vekâleten işlem yapanlar için noter onaylı vekâletname.

18.  İşyeri açılacak yer mesken ise tüm kat maliklerinin oybirliği ile işyeri açılışına muvafakat ettiklerine dair bina yönetim karar defteri.


ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki istenen belgeler işyerinin türü ve özelliğine göre değişiklik gösterebilir.

Etimesgut Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne şahsi olarak gelip müracaat ediniz.

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.